Dopper voor het goede doel

Simavi
Simavi mocht een cheque in ontvangst nemen van € 165.379,92 (2,5% van de Nederlandse netto omzet). Een groei van 50% ten opzichte van 2014! Een mooi resultaat voor de inwoners van Ghorka en Baglung.
Ghorka en Baglung liggen in Nepal, hier ondersteunt Dopper water- en sanitatieprojecten van Simavi en lokale partner NEWAH.

Water AiD
Deze organisatie ondersteunt ook drinkwater-projecten in Nepal. Bovendien geeft zij in de Verenigde Staten educatie over de water- en sanitatie- problematiek in de Derde Wereld. Water Aid krijgt een bedrag van € 11.744,47 (2,5% van de buitenlandse netto omzet).

Dopper Foundation
Dopper schonk een bedrag van € 177.124,39 aan de Dopper Foundation. Deze foundation faciliteert de educatieve projecten van de Dopper Academy met betrekking tot water en (zwerf-)afval.
Denk bijvoorbeeld aan de gratis gastlessen die Dopper, in samenwerking met de Plastic Soup Foundation, aanbiedt op Nederlandse basisscholen. Het bedrag van € 177.124,39 is opgebouwd uit 2,5% van de totale netto omzet over 2015.